Yulia Youzhny- Tennis Player Mikhail Youzhny’s Wife